Poper je novodobni studio za komuniciranje v javnem prostoru. Deluje v komercialnem, kulturnem in neprofitnem sektorju ter jih med seboj optimalno prepleta in oplaja. Komunikacijske probleme rešuje z močnimi koncepti in interdisciplinarnimi pristopi, ki so osnova vseh del Studia Poper: vse od plakatov, fotografije, oblikovanja različnih spletnih orodij, nalepk in podobno, pa do strateškega svetovanja, razvoja blagovnih znamk in dolgoročnih komunikacijskih kampanj. Studio Poper ima sedež v Ljubljani in deluje mednarodno. Poper is a contemporary studio for communications in the public space. It perfectly combines and invigorates the commercial, cultural and nonprofit sectors in which it operates. It provides solutions to communication issues by way of strong concepts and interdisciplinary approaches which form the basis of Studio Poper's every operation - from photography, custom-built web tools, posters, labels and the like, to strategic consultancy, brand development and long-term communication campaigns. With its headquarters in Ljubljana, Slovenia, Studio Poper operates internationally.