Visitors online: 2
eng | slo

Conceptual, creative and tactical interactions
blank blank blank blank blank blank blank blank

Kul je premisliti droge!
------------------------------------------------------------------------

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne je naročil vseslovensko plakatno kampanjo z izhodiščem: >Alkohol, tobak in ostale droge predstavljajo globalni problem. Med - uživati droge ali ne uživati drog, lahko svobodno in odgovorno izbirajo samo dobro obveščeni in osveščeni posamezniki.<

Kampanja je namenjena predvsem osnovnošolcem in srednješolcem. Glede na ciljno skupino smo morali biti še posebej pozorni pri izbiri komunikacijskega pristopa, saj nagovarjamo oziroma komuniciramo direktno z mlado in občutljivo publiko. Nagovori, prikazani v analizah vzorčnih materialov mednarodnih kampanj, ki se ukvarjajo s problematiko drog, so po našem mnenju problematični. Zavzemajo položaj avtoritarne avtoritete, velikokrat zastrašujejo in nagovarjajo javnosti na vzvišen način, ki že vnaprej predpostavlja nemočnega odvisnika. Plakati so v večini primerov vizualno temačni, negativni, neatraktivni in revni. To oglaševanje nagovarja s tipom avtoritete, ki ni v skladu s prevladujočim načinom, na kakršnega se danes odzivajo mladostniki. Odzivajo se namreč na prikrito avtoriteto (pristop, ki ga zaradi manipulativnosti ne želimo uporabiti) in jasno avtoriteto, ki temelji na racionalnih argumentih, demokratičnih vrednotah in vključuje mladostnika v procese komuniciranja. Slednje je tudi značilnost družbenega komuniciranja, komunikacijskega pristopa, ki smo ga uporabili za to kampanjo.

Menimo, da je edini možen pristop, ki lahko ima pozitivne učinke, takšen, s katerim ne podajamo zgolj enega vidika, temveč da gradimo na racionalnih, tudi znanstveno dokazanih argumentih, ki jih mladostnikom približamo v pozitivni dikciji in na za njih atraktiven način, pri tem pa jim omogočamo aktivno vključevanje v javni diskurz. Plakat mora biti narejen na način vizualnega novinarstva, ki zajema večperspektivnost današnje družbene realnosti, obenem pa odpira prostor za dialog. V nasprotnem primeru kampanja problema ne rešuje, temveč je sama del problema.

Kampanja >Kul je premisliti droge< je bila koncipirana tudi s ciljem, da spremeni diskurz komuniciranja o problematiki drog in postavlja nove smernice na tem področju v Sloveniji. Poleg plakata pa je vsebovala tudi komunikacijsko orodje v obliki spletnega bloga.

------------------------------------------------------------------------ 

News:
--------------------
: URBANI IMAGINARIJ
20. 10. 2011 - Maja gave a lecture on Interventions in public space at the international conference which was part of the project (Re)collecting Mostar (Bosnia and Herzegovina) - Urbani Imaginarij.
more >>
--------------------
: Openwear web platform now online
06. 7. 2011 - For anyone who is interested in the future of clothing production: check out the beta version of our collaborative clothing platform here:
www.openwear.org
more >>
--------------------
: News- what we are up to?
09. 12. 2010 - We have been very busy in the past months and therefore not so active on our own English web site.
But there is a lot to say.
more >>
--------------------

more news >>
 

top /\/\
Copyright © 2007 Poper