Visitors online: 3
eng | slo

Conceptual, creative and tactical interactions
blank blank blank blank blank blank blank blank

OBRAZI LJUBLJANE - komunikacijska kampanja za promocijo nove stalne razstave mestnega muzeja Ljubljana
------------------------------------------------------------------------

Za Mestni muzej Ljubljana smo ob otvoritvi njihove nove stalne razstave Obrazi Ljubljane izvedli obširno komunikacijsko intervencijo na sodoben, umetniški, urban, interaktiven, igriv in poosebljen način. Kreativni koncept smo naslonili na poslanstvo MML kot odprte, dejavne, sodobne kulturne institucije, vpete v dogajanje; na Ljubljano kot mesta različnih podob-obrazov – Ljubljana kot zgodovinsko mesto, ustvarjalno, izobraževalno, gospodarsko, politično središče in življenjski prostor ter urbano središče države; ter neposredno na pomen obraza kot nosilca različnih podob, razpoloženj, lastnosti, zgodb in izkušenj. Umetniška obraza, sestavljena iz kolaža podob – muzejski eksponati, znamenite osebnosti in podobe mesta v preteklosti in danes – smo dosledno vpletali v vsa komunikacijska sredstva: spletna stran www.obraziljubljane.si, veliki plakati, city lighti, promocijski plakati, stenski pano, brošura, vabila, razglednice in majice. Kot primer kreativne rabe medijev smo obraze aplicirali na avtobus in pomen obraza neposredno uporabili v projektu Cestna poezija.

------------------------------------------------------------------------ 

News:
--------------------
: URBANI IMAGINARIJ
20. 10. 2011 - Maja gave a lecture on Interventions in public space at the international conference which was part of the project (Re)collecting Mostar (Bosnia and Herzegovina) - Urbani Imaginarij.
more >>
--------------------
: Openwear web platform now online
06. 7. 2011 - For anyone who is interested in the future of clothing production: check out the beta version of our collaborative clothing platform here:
www.openwear.org
more >>
--------------------
: News- what we are up to?
09. 12. 2010 - We have been very busy in the past months and therefore not so active on our own English web site.
But there is a lot to say.
more >>
--------------------

more news >>
 

top /\/\
Copyright © 2007 Poper